Lapset ensin.

Ole pienten puolella! Osallistu keräykseen

MLL:n Hämeen piiri

MLL:n Hämeen piiri kohdentaa keräyksen tuotot lukumummi- ja vaaritoimintaan. Piiri perehdyttää ja tukee vapaaehtoisesti toimivien lukumummien ja -vaarien toimintaa kouluissa. Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. Lukutuokioiden lomassa syntyy luontevaa sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Lukutuokioille osallistuvat oppilaat voivat olla lapsia, joiden lukeminen on vielä hidasta tai jotka muuten hyötyisivät lukuharjoittelusta. Mummit ja vaarit auttavat myös niitä lapsia, jotka eivät pidä lukemisesta tai tarvitsevat innostusta lukuharrastuksen pariin.

Lahjoituksia nyt: 0 euroa

0 500 1000 1500 2000